Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

PKO Bank Hipoteczny — Карточка организации

название организации PKO Bank Hipoteczny
полное название организации PKO Bank Hipoteczny
страна риска Польша
страна регистрации Польша
отрасль Банки
сайт http://www.pkobh.pl/

Реквизиты

  • pre-LEI / LEI
    259400ALN6AM4REPEA16
  • SWIFT
    BPKHPLPGXXX

Профиль

PKO Bank Hipoteczny specjalizuje się w udzielaniu kredytów hipotecznych dla klientów indywidualnych. W oparciu o strategiczną współpracę z PKO Bankiem Polskim, kredyty te są oferowane klientom detalicznym w największej w Polsce sieci oddziałów, pośredników i agentów. Kluczowym zadaniem PKO Banku Hipotecznego jest emisja listów zastawnych, które mają stanowić główne źródło długoterminowego finansowania udzielanych przez Bank kredytów zabezpieczonych nieruchomościami. Misją PKO Banku Hipotecznego jest zapewnienie: klientom – produktów kredytowych w zakresie finansowania nieruchomości inwestorom – długoterminowych listów zastawnych o wysokim poziomie bezpieczeństwa. PKO Bank Hipoteczny zakłada w strategii rozwoju, że w okresie trzech lat od rozpoczęcia działalności stanie się wiodącym emitentem listów zastawnych i zajmie pozycję lidera na polskim rynku. Utworzenie banku hipotecznego jest jednym z elementów strategii Grupy PKO Banku Polskiego. Koncepcja funkcjonowania PKO Banku Hipotecznego oparta jest na integracji operacyjnej z PKO Bankiem Polskim. Jej celem jest osiągnięcie maksymalnych synergii w ramach Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, co oznacza optymalne wykorzystanie składników majątku oraz know-how Grupy. Założyciel PKO Banku Hipotecznego, a zarazem jedyny akcjonariusz PKO Bank Polski, podczas procesu uzyskiwania licencji bankowej toczącego się przed Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego zobowiązał się, iż w przypadku wystąpienia takiej potrzeby i spadku wskaźników kapitałowych lub płynności PKO Banku Hipotecznego poniżej poziomu wymaganego przepisami lub innymi znajdującymi zastosowanie do PKO Banku Hipotecznego regulacjami właściwych krajowych organów nadzoru bankowego, PKO Bank Polski zapewni niezwłocznie udzielenie PKO Bankowi Hipotecznemu odpowiedniego wsparcia finansowego. Głównym celem PKO Banku Hipotecznego jest pozyskanie długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych. Listy zastawne są rodzajem obligacji zabezpieczonych wierzytelnościami z tytułu kredytów hipotecznych. Są one tym samym jednym z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych oferowanych na świecie. Wysoki poziom bezpieczeństwa listów zastawnych przekłada się bezpośrednio na ich cenę, co pozwala Grupie na finansowanie się po kosztach niższych od kosztów emisji obligacji niezabezpieczonych. Emisja listów zastawnych przez PKO Bank Hipoteczny pozwala również na uwolnienie płynności oraz kapitału Grupy PKO Banku Polskiego, a co za tym idzie na zwiększenie akcji kredytowej. Finansowanie kredytów hipotecznych listami zastawnymi zwiększa także bezpieczeństwo Grupy poprzez częściową eliminację niedopasowania terminowej struktury aktywów i pasywów.

Новости и документы

×

Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Кредитные рейтинги эмитента

АгентствоРейтинг / ПрогнозРейтинговая шкалаДата
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в ин. валюте ***
Moody's Investors Service *** Долгосрочный Межд. рейтинг в нац. валюте ***
Для действия требуется регистрация. Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.

Объем выпусков в обращении

Валюта Выпуски в обращении Суммарный объем
EUR 5 2 500 000 000
PLN 16 4 890 000 000

Долговые обязательства

Бумага Объем, млн Статус
PKO Bank Hipoteczny, FRN 30aug2021, PLN (3) 45 PLN В обращении
PKO Bank Hipoteczny, FRN 12jul2021, PLN (1) 50 PLN В обращении
PKO Bank Hipoteczny, FRN 10jan2020, PLN (2) 310 PLN В обращении
PKO Bank Hipoteczny, FRN 30sep2024, PLN 250 PLN В обращении
PKO Bank Hipoteczny, 0.25% 23nov2021, EUR 500 EUR В обращении
PKO Bank Hipoteczny, FRN 21feb2020, PLN 350 PLN В обращении
PKO Bank Hipoteczny, FRN 28apr2025, PLN (11) 230 PLN В обращении
PKO Bank Hipoteczny, 3.4875% 24aug2028, PLN 60 PLN В обращении
PKO Bank Hipoteczny, FRN 25jul2025, PLN 500 PLN В обращении
PKO Bank Hipoteczny, FRN 29apr2022, PLN (8) 100 PLN В обращении

Консолидированная отчетность МСФО/US GAAP

год 1кв 1пол 9мес год
2019
1.11 M eng
2018
1.04 M eng
1.25 M eng
2017
0.85 M eng
1.24 M eng
×

×