Присоединяйтесь к нам

Свяжитесь с нами (наш номер в мессенджерах: + 7 (921) 446-25-10)
×
Для отправки сообщения требуется регистрация.
Пожалуйста, перейдите в форму регистрации или авторизуйтесь на сайте.
×
Ваш запрос отправлен. В ближайшее время с вами свяжутся менеджеры Cbonds. Спасибо!

ПФТС включила в листинг облигации банка "Днистер" серии "G" (дополнено)

16 сентября 2008 | "CbondS"

8 вересня 2008 року облігації серії G Відкритого акціонерного товариства "Селянський комерційний банк "Дністер" (надалі – Емітент) були допущені до обігу без включення біржового реєстру.

Найменування фондової біржі: Фондова біржа ПФТС.

Інформація про допущені цінні папери:

Вид цінного паперу – облігації підприємств.
Номінальна вартість одного цінного паперу – 1.000,00 грн.
Загальна номінальна вартість цінних паперів конкретного випуску цінних паперів – 40.000.000,00 грн.
Кількість цінних паперів, щодо яких вчинена дія – 40.000 шт.

Співвідношення частки у загальній кількості цінних паперів, щодо яких вчинена дія до загального розміру конкретного випуску цінних паперів – 100%.

Співвідношення обсягу випуску облігацій серії G до статутного капіталу Емітента – 65,04 %.

Дата реєстрації випуску – 31 січня 2008 року.

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску цінних паперів – 48/2/08.

Найменування органу, що здійснив державну реєстрацію випуску цінних паперів – Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.

Вид цінних паперів – облігації підприємств.
Тип цінних паперів – відсоткові звичайні (незабезпечені).
Форма випуску цінних паперів – іменні.
Форма існування цінних паперів – бездокументарна.

Дата рішення та уповноважений орган емітента, що прийняв рішення про включення в лістинг фондової біржі цінних паперів емітента – 20 червня 2008 року, Правління Емітента.

Код цінного паперу (ISIN) – UA4000031504.

Відсоткова ставка на перший-четвертий відсоткові періоди – 14,0%.

Відсоткова ставка на п’ятий – двадцятий відсоткові періоди – встановлюється Правлінням Емітента не пізніше, ніж за 40 календарних днів до початку відповідного відсоткового періоду (5-го, 9-го, 13-го і 17-го) та не може бути нижчою, ніж 5 % річних.

Періодичність виплати відсоткового доходу – 4 рази в рік.

Умови дострокового викупу – викуп здійснюється після 4-го, 8-го, 12-го та 16-го відсоткових періодів за номінальною вартістю.

Права, що надаються власникам облігацій серії G:
- права на отримання номінальної вартості облігацій при настанні строку їх погашення;
- права на надання облігацій Емітенту для їх викупу за номінальною вартістю;
- права на отримання відсоткового доходу у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій після кожного відсоткового періоду;
- права на здійснення інших операцій, що не суперечать чинному законодавству та умовам випуску.

Станом на 9 вересня 2008 року не має цінних паперів Емітента в лістингу Фондова біржа ПФТС.

Загальні відомості про Емітента:

* Повне найменування емітента: ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЕЛЯНСЬКИЙ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ДНІСТЕР"
* Організаційно-правова форма емітента: Відкрите акціонерне товариство
* Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 19159542
* Місцезнаходження емітента: 79017, Львівська область, м.Львів, вул.Переяславська, 6-А
* Міжміський код, телефон та факс емітента: 0322409801
* Електронна поштова адреса емітента: rlf@dnister.ua
* Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: немає

Эмиссия: АКБ Днистер, 1-G

СтатусСтрана рискаПогашение (оферта)ОбъемРейтинг эмиссии (M/S&P/F)
ПогашенаУкраина08.01.201340 000 000 UAH-/-/-

Организация: АКБ Днистер

Полное название организацииОткрытое акционерное общество «Селянский коммерческий банк «Днистер»
Страна рискаУкраина
ОтрасльБанки

Поделиться:

Похожие новости:
×